2020-21

AR/VR Work

VR Coursework (Group, Week 10, Term 2) 2021

CPR in VR

Markus Sauerbeck, Priyadharshni Krishnan, Miia Remahl, Majid Alturki

Enchanting Fables

Fang Ma, Himani Kumar, Sijia Zhai, Himani Kumar

BDD

Shahd Sherief, Jagoda Wrobel, Noa Geras, Samuel Turner

Ascend VR

Sasha Jiang, Kevin Kuhn Agnes, Yiru Yu, Fu Ye, Sachin Kodati

Magic Mushroom Adventure

Celine Yu, Matthew Tibbenham, Zihan Chen, Hefeng Liu

AR Coursework (week 10, Term 1) 2020

ARCo19

Shahd Sherief, Aleyeldin Baracat

Sentient Aura

Yishuai Zhang, Fang Ma, Catarina Rodrigues, Yu Liao, Ethan Rutherford

Datadiver

Kevin Kuhn Agnes, Miia Remahl, Noa Geras, Majid Alturki

John the Smoking Buddy

Markus Sauerbeck, Jagoda Wrobel, Celine Chun-Jou Yu

Pyramids AR

Seyeon Park, Tamia Sheldon, Anna Winterstein

Pocket Theatre

Yiru YU, Zihan Chen, Pablo de Miguel, Eden Chahal, Stoney Tianshi Xie

Absolutely Ravenous Sushi

Shiqi Dong, Ye Fu, Sasha Xiaotian Jiang

Activity Engine

Anna Alfut, Priyadharshni Krshnan, Himani Kumar, Katie Tindle, Sachin Kodati

First VR Coursework (week 5, Term 1) 2020

The Colours of Our Memories

Matthew Tibbenham

Magic Room

Zihan (Molly) Chen

Bedroom in Arles

Staring at Strangers

T(HE)Y

Shahd Sherief

Polishing your soul

Cyber Punk World

Konstantinos Siampanis

Packing

Sijia (Jessica) Zhai

VR Labyrinth

Xiaotian (Sasha) Jiang

VR Library

Fang Ma

From other Master students on our VR module (Games, Computational Art)

Botanic Invasion

Yishuai Zhang (music also by Yishuai Zhang)

Childhood Pieces

Zihan Wei